Energi

Energiförsörjningen är en av de viktiga samhällsfrågor som de gröna näringarna kan bidra till att lösa. 2011 antog LRF en strategi för hur de gröna näringarna ska kunna öka sitt uttag av förnybar energi och samtidigt energieffektivisera sina verksamheter. Målet är 70 procent förnybar energi i Sverige till år 2020.

Möjligheterna för de gröna näringarna att producera förnybar energi är många; vindkraft, småskalig vattenkraft, biogas och biodrivmedel eller bränsle från skog och åker, ibland lokalt i form av närvärme.