Genial värme i mindre skala

Behovet av att få fram mer biobränsle är stort och lantbruket är viktigt för att tillgodose den allt större efterfrågan. Inom området närvärme märks en kraftigt ökad efterfrågan både på kompetens och produkter, här finns goda affärsmöjligheter.

Ett typiskt svenskt närvärmeverk (det finns ett hundratal) drivs av byalag, små lantbrukargrupper, energiföretag eller en kombination av intressenter. De försörjer i regel någon skola, någon kyrka och ett antal bostäder med värme. Bränslet – exempelvis miljövänlig flis – kommer från närområdet. Värmen levereras till bra pris och skapar ofta arbetstillfällen på orten.

Du känner säkert till fjärrvärme. Idén bakom fjärrvärme är både enkel och genial. Det är smartare att elda centralt och flytta värmen med hjälp av uppvärmt vatten dit värmen ska användas, än att elda i varje fastighet. Närvärme fungerar enligt exakt samma idé och tekniska princip, men i mindre skala. Därför lämpar sig närvärme främst för mindre samhällen.

LRF har tagit fram en konsumentbroschyr om närvärme med miljövänlig flis som bränsle. LRF stödjer utvecklingen av flera närvärmebolag, bland annat genom de regionala närvärmeprojekten

LRF och tidningen Bioenergi har tillsammans tagit fram en omfattande broschyr (pdf) som visar på många möjligheter inom bioenergin.Tanken är att den ska väcka intresset för entreprenörskap och möjligheterna inom bioenergiområdet.

För mer information, kontakta:
Ulf Jobacker, 08-787 54 03
ulf.jobacker@lrf.se

Pär-Rune Nypelius, 070-665 41 97
nyplings.gard@i.lrf.se