Den klimatsmarta biogasen

Biogas från gödsel har bland den bästa klimatnyttan av energikällor.
Biogas från gödsel har bland den bästa klimatnyttan av energikällor.

Biogas är en av flera energiprodukter som Sveriges lantbrukare kan producera och leverera. Genom att kombinera exempelvis livsmedelsproduktion med energiproduktion, kan den framtida lantbrukaren bli en stor energileverantör.

Gödseln från gårdens djur och annat biologiskt material kan bli betydligt mer värdefulla råvaror än vi är vana vid eftersom de innehåller energi som kan utvinnas i form av biogas – energi som lantbrukare både kan spara och tjäna pengar på.

Biogas är dessutom en ytterst klimatsmart energikälla. Det innebär möjligheter för djurhållande lantbrukare att med en och samma åtgärd minska sin egen klimatpåverkan rejält och samtidigt skaffa sig en ny näringsgren. Detta kan i sin tur underlätta andras klimatsmarta energikonsumtion.

Den andra viktiga produkten från biogasproduktion, biogödsel, är ett effektivt gödselmedel som kan minska behovet av inköpt mineralgödsel. Utsikten att svenskt lantbruk producerar biogas är en av de mest löftesrika, eftersom biogasproduktion bär på så många inneboende möjligheter. Produktionen ger många fördelar på köpet:

  • Biogas kan användas för el- och värmeproduktion eller som fordonsgas
  • Ökat kretslopp
  • Bättre kväveutnyttjande och minskat kväveläckage
  • Nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter

Biogas från gödsel som har den bästa klimatnyttan kan komma att öka väsentligt från dagens nivå kring 1,5 TWh . Läs mer i studien  Biogas från gödsel och vall, som LRF låtit göra.

Är du företagare inom de gröna näringarna och vill eller har satsat på biogas? Läs då mer här

Läs mer på Bioenergiportalen.
Läs mer på Energigas Sverige.

Kontaktperson:
Daniel Ingman
08-787 53 65
daniel.ingman@lrf.se