Forskning och utveckling

Grön Framtidsgård ordnar bland annat studiebesök, till exempel vid biogasanläggningen i Boden, som lockade cirka 20 deltagare. Här ett par av föredragshållarna, Per-Olof Karlsson, vd för JTM (t h) och Lars Kjellstedt, Bodens kommun. Foto: Erik Svedjehed
Grön Framtidsgård ordnar bland annat studiebesök, till exempel vid biogasanläggningen i Boden, som lockade cirka 20 deltagare. Här ett par av föredragshållarna, Per-Olof Karlsson, vd för JTM (t h) och Lars Kjellstedt, Bodens kommun. Foto: Erik Svedjehed

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, böndernas egen forskningsstiftelse, finansierar bland annat forskning och utveckling inom bioenergi. Sedan 2005 pågår ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram i samverkan med Energimyndigheten. Programmet handlar i första hand om produktion och förädling av energigrödor, men också om hur man kan använda energi effektivare på gården. Inriktningen är problemorienterade projekt inom områden där det är viktigt att forskningsresultaten snabbt kan tillämpas praktiskt. De färdiga resultaten ska spridas till lantbrukare, forskare, energibolag med flera.

Läs mer om Stiftelsen Lantbruksforskning och FoU–programmet Bioenergi. Resultat från programmet finns även på Bioenergiportalen www.bioenergiportalen.se