Spara energi!

Frågor om miljö och hållbar utveckling är viktiga för det svenska lantbruket. Att använda mindre resurser sänker utsläpp och kostnader och kan öka svenska bönders konkurrenskraft.

Att förvalta den bördiga jorden och det varierade öppna landskapet så att det ger en ökad hållbarhet kan öka skördarna. Att leverera förnybar energi ger nya affärsmöjligheter.

Energin både som el och diesel blir dyrare. På gården blir det viktigt att få grepp om den egna användningen av energi och vad som kan göras för att spara pengar. Det handlar både om den direkta energin som el och diesel och den indirekta som mineralgödsel och foder.

 

Underlag för energieffektivisering

Handbok i energieffektivisering

Bra teknik för att spara energi i djurproduktion

Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader

Användning av Vattenfalls EnergyWatch PRO på lantbruksföretag

Dieselsnurra


Läs mer om energispasatsningar

Läs mer om LRF energisparsatsning på Medlemsnätet.