Småskalig vattenkraft intressant förnybar energikälla

Den småskaliga vattenkraften omsätter idag drygt 3 miljarder kronor och det samlade anläggningskapitalet kan uppskattas till 25 miljarder kronor. Det finns stora möjligheter för vattenkraft när behovet av förnybar energi växer.

I Sverige finns cirka 40 000 fallsträckor varav ungefär 5 procent idag används för utvinning av vattenkraft. Många av de småskaliga vattenkraftverken lades ned på 1950 och -60 talen då den storskaliga elproduktionen gjorde dem olönsamma. Den rådande klimatsituationen och behovet av förnybar energi har gett den småskaliga vattenkraften nya möjligheter.

Svensk Vattenkraftförening menar att en stor del av de omkring 2 000 nedlagda kraftverken åter skulle kunna tas i drift, och tillsammans med en mindre utbyggnad kunna tillföra ytterligare 2,7 TWh förnybar och utsläppsfri el. Tillsammans med den nuvarande produktionen skulle det ge runt 7 TWh, vilket motsvarar drygt 10 procent av all vattenkraftsproduktion i Sverige. Denna produktionsvolym beräknas bespara miljön från ett utsläpp om 5 miljoner ton koldioxid per år.

Läs mer på:
Svenska Vattenkraftförenings webbplats
Energimyndighetens webbplats