Avdragsmöjligheter för andelar i vindkraft

Är det en bra investering att satsa på vindkraft genom att bli medlem i en kooperativ vindkraftsförening?

Debatten om uttagsbeskattningen har fått många att tappa intresset för vindkraftsandelar och branschen att försöka få till en ändring av lagen. Men i skattesystemet finns avdragsmöjligheter för den som har andelar i vindkraftverk.

Läs mer om uttagsbeskattning av kooperativa vindkraftföreningar i bifogade pdf.