Vindavtalet – en guide till överensommelser om anläggningsarrenden för vindkraft

Står du inför att teckna ett avtal om en vindkraftsetablering? Här finner du de viktiga klausulerna – och förklaringarna till dem.

Vindavtalet är resultatet av ett samarbete mellan markägare, projektörer och vindkraftsägare med det enkla syftet att skapa bättre förutsättningar för lyckade etableringar av vindkraft.

Läs mer i pdf-versionen av broschyren Vindavtalet.

Här kan du beställa en tryckt version av broschyren Vindavtalet.