Gården

Bondgården är LRFs och de gröna näringarnas hjärta, det är på gården allt gott börjar. Runt om i landet finns närmare 70 000 bondgårdar som gör det möjligt för LRFs medlemmar att erbjuda mat, energi, naturupplevelser och andra viktiga bidrag för ett hållbart samhälle.

De allra flesta lantbruksföretagen står på flera ben, mellan tre och sex olika verksamheter finns ofta på samma gård. Här ser du allt en bonde kan arbeta med.