Svensk äggproduktion är unik

På svenska gårdar produceras det cirka 110 000 ton ägg per år (2010) av omkring 6,5 miljoner värphöns. Huvuddelen av dem är frigående och de övriga hålls i moderna inredda burar. Ungefär 12 procent av värphönsen hålls ekologiskt.

Svensk äggkvalitet är unik. Svenska ägg är salmonellafria och den hönorna kan ströbada, lägga sina ägg i rede och sova på sittpinne.

Alla ägg som produceras inom EU stämplas med en siffer- och bokstavskod. Beteckningen SE visar att ägget är producerat i Sverige och uppfyller kraven på svensk äggkvalitet.

Ägg innehåller de flesta näringsämnen och mineraler som din kropp behöver.

Läs mer om ägg på Svenska äggs webbplats.