Biodling

bild 1 av 3next

Biodling är lönsamt. Den svenska honungsproduktionen är knappt hälften av konsumtionen, varför fler biodlare och fler bisamhällen behövs.

Informationen om fördelarna med biodling behöver förstärkas och resurser skapas för att underlätta starten. Det handlar om rådgivning, kompetensutveckling och informationsmaterial.

Den svenska honungen har högt anseende bland konsumenterna. Tillgången på svensk honung är mindre än efterfrågan. Drygt hälften av den honung som konsumeras i Sverige måste importeras.  

Kontaktperson:
Kjell Ivarsson, 08-787 54 23, kjell.ivarsson@lrf.se.