Glada grisar ger gott kött

Sverige är världsberömt för sitt griskött och svenska grisar har tur som växer upp i ett land som satsar på kvalitet för både djur och konsumenter. Det som framförallt skiljer uppfödning av svenska grisar från den i andra länder är det starka djurskyddet och Sveriges långa tradition av djuromsorg.

Huvuddelen av våra 2,6 miljoner svenska slaktgrisar kommer från ungefär 1 300 uppfödare. Runt en fjärdedel av grisarna kommer från gårdar som föder upp dem och behåller dem fram till slakt. Resten säljs vidare till slaktgrisuppfödare.

Ett genomtänkt avelsarbete har gjort att svenska bönder har friska och livskraftiga grisar som ger ett saftigt och marmorerat kött med god smak. Vi vill hålla djuren friska på naturlig väg. Sedan 1986 är det förbjudet att ge grisar och andra djur antibiotika i förebyggande syfte. 

Svenska grisar är fria från salmonella

Salmonellafriheten placerar det svenska grisköttet i en särställning. Grisarna föds upp med knorr på svansen och har tillgång till strö att böka med. Dessutom får den svenska suggan gå lös vid grisning och har därmed möjlighet att utöva sitt bobyggnadsbeteende.

Andra goda skäl att välja griskött från Sveriges bönder är att grisarna bidrar till en levande svensk landsbygd och ett öppet landskap eftersom de till stor del föds upp på spannmål från svenska gårdar.

Läs mer om LRFs arbete med kött- och grisproduktion på LRF Kötts sida.

För mer information, kontakta:
Margareta Åberg, 08-787 51 57
margareta.aberg@lrf.se