Många affärsmöjligheter inom häst

Avel och uppfödning, uthyrning av stallplatser, hästturism, travverksamhet och foderproduktion bedrivs på nästan 6 000 gårdar. Sverige är ett av Europas hästtätaste länder och hästnäringen står för runt 10 500 årsverken.

Affärer baserade på landets cirka 363 000 hästar utgör en stor och växande verksamhet i landsbygdsföretagen. De många hästarna i Sverige behöver bland annat stallplatser, foder och beteshagar. För att föda en häst krävs i genomsnitt drygt ett hektar. Det innebär att alla Sveriges hästar bidrar till att hålla en markyta öppen som är nästan lika stor som Blekinge.

Det stora hästintresset i Sverige är även en bra grund för turistverksamhet med häst. Omfattningen i Sverige är ännu ganska blygsam, men den växer stadigt.

Bedriver du hästverksamhet? Läs mer här om vad LRF gör för hästnäringen.

För mer information: 
Kontakta i första hand företagarcoacherna i LRFs regioner.