Nötkreatur ger kött, mjölk och öppna landskap

Totalt finns det omkring 20 500 gårdar som har nötkreatur, det vill säga kor, tjurar och kalvar. Av samtliga gårdar har idag cirka 4 600 mjölkproduktion med eller utan egen vidareuppfödning av tjurkalvarna.

Allteftersom mjölkproduktionen per ko kraftigt ökats har mjölkkoantalet minskat. För att täcka efterfrågan på nötkött och landskapsskötsel har antalet så kallade dikor stadigt ökat under en period. Det senaste åren har dock dikoantalet slutat öka och även minskat i perioder. Betande djur håller de svenska landskapen öppna och bidrar till den biologiska mångfalden.

Svensk Holstein och SRB vanligaste raserna

Sveriges cirka 350 000 mjölkkor är huvudsakligen av rasen Svensk Holstein (tidigare SLB) eller SRB (Svensk rödbrokig boskap) i ungefär lika stor mängd. Av dikorna är runt 20 000 avelsdjur av de olika köttraserna Charolais, Hereford, Simmental, Highland Cattle, Limousin, Aberdeen Angus och Blond d'Aquitaine. Ett mindre antal finns av Dexter, Galloway, Chianina och Pietmontese.

Resten av de cirka 195 000 dikorna är korsningar där man kombinerat bra egenskaper från olika raser. I avelsarbetet eftersträvar man hög tillväxt och bra köttegenskaper, men också lätta kalvningar, bra modersegenskaper och lugna, funktionella djur.

Förutsättningarna på varje gård bestämmer vilken produktionsmodell man väljer: dikor med försäljning av kalvarna eller egen vidareuppfödning, stutar, ungtjurar, kvigor till rekrytering eller till slakt.

Läs mer om LRFs arbete med köttproduktion på LRF Kötts sida.

Läs mer om LRF Mjölks arbete med mjölkfrågor här.

För mer information, kontakta:
Nötkött:
Erica Lindberg, 08-787 51 74 erica.lindberg@lrf.se