Förnybar energi finns i jorden och skogen

Alltfler av Sveriges bönder väljer att satsa på produktion av förnybar energi: vindkraft, småskalig vattenkraft, biogas och biodrivmedel eller bränsle från skog och åker, ibland lokalt i form av närvärme.

Det är på åkern eller i skogen de förnybara energikällorna finns. Men också vinden och vattnet skapar affärsmöjligheter på gårdarna.

Är du företagare inom de gröna näringarna och arbetar med förnybar energi? Läs då mer här

För mer information, kontakta:
Ulf Jobacker, 08-787 54 03, ulf.jobacker@lrf.se