Biogas ett bra sätt att förädla restprodukter på gården

Biogas är en av flera möjliga energiråvaror som Sveriges lantbrukare kan producera för eget bruk eller erbjuda kunder. Genom att kombinera livsmedels- och energiproduktion kan den framtida lantbrukaren bli en stor energiproducent.

Många lantbrukare har redan valt att satsa på biogas som bland annat innebär:

  • Energiproduktion i form av fordonsgas, kraft och värme
  • Förädling av restprodukter från lantbruket via livsmedelsindustrin vilket sänker industrins kostnader för omhändertagande
  • Nya arbetstillfällen
  • Nya möjligheter till affärskoncept
  • Leverans av substrat
  • Produktions- eller kvalitetshöjning i egen produktion.

Läs om hur Gudings gård kombinerar höns, ägg och biogas.

Är du företagare inom de gröna näringarna och intresserad av att satsa på biogas? Läs då mer här