Entreprenad ger Sverige extra kraft

Bönderna och deras maskiner är efterfrågade för entreprenadarbeten.
Bönderna och deras maskiner är efterfrågade för entreprenadarbeten.

Under de 20 år som LRF ägde Svensk Markservice, som såldes sommaren 2010, växte entreprenad som näringsverksamhet med stor kraft. I dag är det den tredje största sett till omsättningen, som 2009 låg på över 8 miljarder kronor.

En del av entreprenadverksamheten är organiserad i lokala och regionala Farmartjänstföretag och Maskinringar medan en del sker genom enskilda lantbrukare som utför uppdrag direkt mot kund.

 

Bönder är efterfrågade

Tillgång till ledig maskintid, kunskap och ansvarskänsla gör lantbrukarna konkurrenskraftiga på entreprenadmarknaden, framförallt i säsongsbetonande arbeten samt för kvalificerade uppdrag inom anläggning. Det ger en klar konkurrensfördel på lokala marknader där underlaget för rena entreprenadföretag med specialmaskiner inte är tillräckligt.

LRF kompetensutvecklar

LRF arbetar inom entreprenad, bland annat med analyser av marknaden för att hitta nya affärsmöjligheter och tillgodose medlemmarnas behov av kompetensutveckling. Vi driver också många relaterade frågor, allt i syfte att förenkla för den enskilde entreprenadföretagaren.

För mer information: 
Kontakta i första hand företagarcoachen i din region.