Odling

Odling och användning av åkermarken är den största pusselbiten i jordbruket och därför en viktig framtidsfråga, både för gården och för samhället. Både livsmedelsproduktion och bioenergisatsningar är starkt beroende av råvara från åkermarken.

De svenska bönderna är kända för att bedriva jordbruk med omsorg. Det betyder att spannmål och grönsaker som odlas på gårdarna håller hög kvalitet och så långt som möjligt hålls fria från skadliga gifter. Det betyder också att man tar hänsyn till naturen och inte utsätter naturen för onödiga påfrestningar.

De ettåriga växter som de svenska lantbrukarna odlar och skördar på sina marker kan allesammans kallas för jordbruksgrödor. Den vanligaste grödan är spannmål. Dit hör vete, råg, havre, korn och rågvete. De fyra sädesslagen kallas också stråsäd.

Bönderna odlar också andra växter som potatis och sockerbetor. På de gula fälten växer oljeväxter som raps eller rybs.

Jordbruksgrödorna är basen i det vi äter och många växter används även till djurfoder. Dessutom odlas växter för en del andra ändamål, till exempel för att tillverka tyg eller bränsle.

Är du företagare inom de gröna näringarna?
Läs mer om växtodling
Läs mer om trädgård

För mer information, kontakta:
Kjell Ivarsson, 08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se