Växtodling för både livsmedel och energi

Växtodlingen är basen för produktionen av foder till djur och vegetabiliska livsmedel som bröd, potatis, grönsaker, matolja och socker. Användningen av åkermarken är därför den största pusselbiten för LRFs medlemmar och för samhället i stort.

De svenska bönderna är kända för att bedriva jordbruk med omsorg. Det betyder att spannmål och grönsaker som odlas på gårdarna håller hög kvalitet och har lägsta halterna av skadliga gifter. Det betyder också att man tar hänsyn till naturen och inte utsätter naturen för onödiga påfrestningar.

De ettåriga växter som de svenska lantbrukarna odlar och skördar på sina marker kan allesammans kallas för jordbruksgrödor. Den vanligaste grödan är spannmål. Dit hör vete, råg, havre, korn och rågvete. Dessa sädesslag kallas också stråsäd.

Lantbrukarna odlar också andra växter som potatis och sockerbetor. På de gula fälten växer oljeväxter som raps eller rybs.

Jordbruksgrödorna är basen i det vi äter. Den största mängden av växterna används till djurfoder. Andelen växter som används till bioenergi har ökat. Dessutom odlas växter för en del andra ändamål, till exempel för att tillverka tyg.

Livsmedelsproduktionen är starkt beroende av råvara från åkermarken, liksom nya satsningar inom energiområdet. Efterfrågan på spannmål är hög och behovet av förnybar energiråvara ökar.

Avskaffade trädan har inneburit att markområden har frigjorts som tidigare har varit obrukade. Där finns en utmaning för Sveriges bönder att utnyttja de nya marknadsförutsättningarna på bästa sätt. Det är hård konkurrens om den bästa jorden och lantbruket utmanas av utbyggnader av olika slag.

Är du företagare inom de gröna näringarna och arbetar med växtodling? Läs då mer om växtodling här

För mer information, kontakta:
Kjell Ivarsson, 08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se