Vi mår bra av landsbygdens miljö

LRF arbetar med Grön omsorg där utgångspunkten är att gården och miljön runt omkring är värdefulla resurser för att erbjuda människor med särskilda behov omsorg och en meningsfull sysselsättning.

Det finns en tradition med familjehem på gårdar för barn och ungdomar, men även för psykiskt sjuka, missbrukare och kriminella. Landsbygden erbjuder attraktiva miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. I Sverige börjar begreppet grön omsorg synas allt mer och därmed ökar intresset. Kommuner lägger till exempel ut dagverksamhet för bland annat förståndshandikappade på entreprenad hos gårdar i lantlig miljö. Det finns två huvudinriktningar för att bedriva grön omsorg på gården:

• Gården hyr ut lokaler via anbudsförfrågan där till exempel kommunens anställda tillsammans med egna grupper använder gårdens miljö och djur i daglig verksamhet. Lantbrukaren är anställd som verksamhetsledare genom kommunen.
• Gården har totalansvar för verksamheten, så kallad totalentreprenad utifrån ett anbudsförfarande. Detta innebär att Länsstyrelsen beviljat tillstånd och att verksamheten har vårdansvaret.

Hur lyckas du med en satsning på Grön omsorg och vad är det som gäller? I broschyren Grön omsorg hittar du bland annat information om kommunernas beslutsprocesser och räkneexempel. Ladda ned broschyren Grön omsorg

För mer information:
Kontakta i första hand ditt närmaste regionkontor.
Här hittar du LRFs regionkontor.