Med Grön omsorg i tanken

Hos Birgitta och Thomas Säfström på Högby gård råder full aktivitet. Djur, trädgård, växthus och social samvaro ger en meningsfull vardag åt ett femtontal omsorgstagare från Motala kommun.

Sedan 1980-talet driver Birgitta och Thomas Säfström lantbruk på Thomas släktgård med grisproduktion som bas. På senare år har de utvecklat så kallad social verksamhet i form av Grön omsorg.

– Vi har alltid varit socialt engagerade och ofta haft någon person på gården som varit i behov av extra stöd, säger Thomas Säfström.

Satsningen på Grön omsorg kom igång hösten 2007 efter en offentlig upphandling. Motala kommun hade upprättat anbudshandlingar gällande daglig verksamhet/ dagverksamhet i lantlig miljö. Avtalet är treårigt med möjlighet till förlängning. Gården står för investeringar i byggnader och djur och fakturerar kommunen månadsvis för hyra samt Thomas Säfströms heltid som aktivitetsledare. Att ordna med anpassade aktiviteter tar tid från andra sysslor och Thomas har fått anställa personer som hjälper till med grisproduktionen. Det viktigt att få en marknadsmässig ekonomisk ersättning när man drar igång en omsorgsverksamhet vilket också Tomas och Birgitta noga räknade igenom inför anbudsgivningen.

De omsorgstagare som kommer till Högby gård har beviljats bistånd i form av daglig verksamhet/dagverksamhet. Alla fungerar väl på så vis att de kan kommunicera och inte är beroende av fysisk handikappanpassning. Särskilda byggnader och stall på gården har anpassats till verksamheten. I ”farmorshuset” finns samlingslokaler med kök, vilorum och plats för hantverksutövande. Djuren är annorlunda lantraser av får, getter, kaniner och höns. Gårdshästen och hunden är också en del i den dagliga verksamheten.

Det finns en hel del att göra på Högby gård. I den dagliga rutinen ingår att ta hand om djuren, gödsla ut, mata och pyssla om dem. Odlingen i växthus och på friland, bestående av grönsaker och bär ska tas om hand. Där bereds, sås, vattnas, skördas, syltas och saftas både för egen hushållning och försäljning. I snickeriet görs bland annat fågelholkar, kvastar och kaninburar. Beroende på säsong, ska det även huggas ved och plockas svamp. Eller varför inte väva en duk?

– Det är viktigt att omsorgstagarna ser gården som sin arbetsplats, säger Thomas Säfström, som även betonar vikten av en teamkänsla där alla, även ledarna, är med i genomförandet av arbetsuppgifterna.

De tre handledarna för själva omsorgen är heltidsanställda av Motala kommun. De är vård- och omsorgsutbildade och för dagliga journaler och gör utvärderingar med omsorgstagarna var tredje månad. Thomas Säfström är aktivitetsledare och handleder de praktiska momenten samt ser till att det finns meningsfulla uppgifter varje dag. Handledarna och Thomas har dagliga samtal och planerar verksamheten tillsammans.

– Vi har inte upplevt några större hinder med att dra igång verksamheten, konstaterar Thomas. Vi har nog haft tur att få kontakt med rätt politiker och tjänstemän.

Områdeschefen inom psykiatrin i Motala kommun och de kommunanställda handledarna är mycket positiva till utvecklingen hos omsorgstagarna. Fördelarna med att vistas ute och ha meningsfulla arbetsuppgifter är tydliga. Rutinerna och ansvaret för både djur och växter skapar en intressant vardag. Kommunen siktar även på att flera av omsorgstagarna så småningom ska kunna ingå i ett arbetskooperativ.

– Det är roligt att se hur självkänslan växer med uppgiften men det är också viktigt att anpassa den efter vars och ens förmåga, fortsätter Thomas. En del får även lära sig att ta emot studiebesök där de ordnar utomhusmatlagning och planerar både mat och räknar på ekonomin.