Skogen en alltmer populär råvara

Skogsbruk är den absolut största näringen bland Sveriges bönder och de enskilda skogsägare äger tillsammans 11,5 miljoner hektar skogsmark och står för 60 procent av landets årliga avverkning, drygt 50 miljoner skogskubikmeter.

Traditionellt har skogsråvaran i första hand blivit virke eller pappersmassa. Men nu spelar skogen en allt större roll som råvara för bioenergibranschen. Redan nu är deras sammanlagda planerade ökade råvarubehov två miljoner kubikmeter per år.

Konkurrensen hårdnar och alltfler uppvaktar skogsägarna. Läget för den enskilde skogsägaren att öka lönsamheten i sitt skogsbruk är gott.

Små träföretag allt vanligare hos skogsföretagare

Sågning och hyvling står för en stor del av den småskaliga träförädlingen, men många ägnar sig också åt att tillverka stockmöbler, timmerstugor, friggebodar eller bastur. Andra verksamheter är byggverksamhet och snickerier eller hantverk i trä. Här finns även tillverkare/förmedlare av småsågverk och snickerimaskiner.

Läs mer:
Om skog hos LRF
Skogsbruk som företagande