LRF och de gröna näringarna

LRFs medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för drygt 4 procent av Sveriges BNP. De olika verksamheterna sträcker sig från djuretik och jakt till bredband och grön omsorg.

LRF arbetar för utveckling och konkurrenskraft

LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

På olika sätt ska vi förbättra förutsättningarna för att bedriva verksamhet på landsbygden genom att undanröja politiska hinder för medlemmarnas företagande och öka deras konkurrenskraft.

De gröna näringarna skapar jobb...

Det svenska jord- och skogsbruket har en viktig roll för sysselsättningen i landet. Det finns 240 000 företag inom dessa näringar som tillsammans står för nästan 5 procent av sysselsättningen. Därtill kommer arbetstillfällen inom insats- och förädlingsled.

Skulle den svenska jord- och skogsbruksproduktionen minska med 1 procent skulle 1 240 jobb försvinna i samhället.

...och bidrar till samhällsekonomin

För varje satsat krona i jordbrukssektorn skulle samhället i stort få mer tillbaka än vid samma satsning i andra sektorer. En satsning på fågel- och äggnäringen i Sverige ger tillbaka knappt 3 gånger de satsade pengarna i rent produktionsvärde. Samma satsning inom bilindustrin skulle ge 2,3 gånger pengarna tillbaka i produktionsvärde.

Skälet till att jordbrukssektorn hamnar högre upp än de flesta andra branscher är att en stor del av insatsvarorna i produktionen är svenska medan andra sektorer importerar dem.

Läs rapporten "Jord- och skogsbrukets betydelse för samhälle och miljö 2012".

De gröna näringarnas betydelse i ditt län

Läs mer om hur de gröna näringarna påverkar ditt län i respektive länk:
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

De gröna näringarnas andel av BRP och sysselsättning per län.