LRF uppmuntrar ekologisk produktion

LRF ser ingen motsättning mellan konventionell och ekologisk produktion av livsmedel – båda behövs. Däremot vill vi utveckla svensk ekologisk produktion för att möta konsumenternas efterfrågan.

Det finns ett högt förtroende för våra svenska ekobönder. Den stora utmaningen nu är att se till att den ekologiska produktionen ökar i Sverige. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar stadigt. De senaste tioåren har värdeutvecklingen på den svenska ekologiska marknaden växt tvåsiffrigt nästan varje år. Trenden är likartad över hela världen och särskilt stark i Europa och USA.

Många LRF-medlemmar har redan i dag någon form av ekologisk produktion. Men fler måste till för att klara konsumenternas efterfrågan. LRF har en viktig uppgift i att hitta fler svenska bönder som vill förse konsumenterna med ekologiska produkter.

Kontaktperson
Emma Johansson
08-787 55 99

Denna artikel har 2 Kommentarer