LRF uppmuntrar ekologisk produktion

LRF ser ingen motsättning mellan konventionell och ekologisk produktion av livsmedel – båda behövs. Vi arbetar för en ökad svensk livsmedelsproduktion och ökade marknadsandelar för all svensk mat. Det är marknaden som ska styra hur stor andel av produktionen som är ekologisk. LRF arbetar för att den ökande efterfrågan på ekologisk mat ska mötas med svenskproducerade varor.

Det finns ett högt förtroende för våra svenska ekobönder. Den stora utmaningen nu är att se till att den ekologiska produktionen ökar i Sverige. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar stadigt. De senaste tioåren har värdeutvecklingen på den svenska ekologiska marknaden växt tvåsiffrigt nästan varje år. Trenden är likartad över hela världen och särskilt stark i Europa och USA.

Många LRF-medlemmar har redan i dag någon form av ekologisk produktion. Men fler måste till för att klara konsumenternas efterfrågan. LRF har en viktig uppgift i att hitta fler svenska bönder som vill förse konsumenterna med ekologiska produkter.

Kontaktperson
Emma Johansson
08-787 55 99

Denna artikel har 2 Kommentarer