Den ekologiska livsmedelsmarknaden

Det finns stora marknadsmöjligheter för spannmålsbönder som vill börja odla ekologiskt, visar en marknadsundersökning från LRF och Ekoweb.
Det finns stora marknadsmöjligheter för spannmålsbönder som vill börja odla ekologiskt, visar en marknadsundersökning från LRF och Ekoweb.

Försäljningen av ekologiska livsmedel har tagit ny fart i Sverige och ökade med 13 procent under 2013 jämfört med föregående år. Samtidigt finns indikationer på att den svenska ekologiska produktionen inte ökar i samma takt. Idag kommer ungefär hälften av maten från inhemsk produktion.

Ekologiska livsmedel såldes för ett värde av 11,6 miljarder 2013. Det motsvarar 4,3 procent av den totala livsmedelsmarknaden. Inom detaljhandeln, som står för drygt 200 miljarder av livsmedelsförsäljningen, har försäljningen ökat från 5,5 miljarder kronor 2008 till 7,9 miljarder 2013. Frukt och grönt var ett av dragloken till försäljningsökningen men även mejeri bidrog starkt.

Offentlig sektor fortsatte att efterfråga ekologiska livsmedel och försäljningen i denna sektor ökade med nästan 18 procent under 2013.

I dagsläget utgör importen av ekologiska livsmedel cirka 50 procent av marknaden. Sverige är självförsörjande vad gäller ägg, mjölk och till viss del kött. Däremot råder det brist på bland annat svenska ekologiska frukter och grönsaker.

Trots tydliga signaler på ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel finns tecken på att den svenska produktionen inte växer i samma takt. Omställningen av jordbruksmark till ekologisk produktion har mattats sedan toppåret 2010 då 3,5 procent av jordbruksmarken var under omställning. 2012 hade arealen under omställning halverats till 1,8 procent.

LRF samarbetar med Ekoweb och undersöker årligen den ekologiska livsmedelsmarknaden. Varje år tas det fram en rapport över den ekologiska marknaden, som du kan hämta här:

Ladda ner den senaste rapporten från januari 2014

Ladda ner rapporten från januari 2013

Ladda ner rapporten från januari 2012

Kontaktperson
Emma Johansson
08-787 55 99