Fördelar med svensk mat

Även om det inte alltid syns på ytan är det skillnad på mat och mat. Svenska livsmedel kommer från gårdar där djuren har det bra och där djuren är friska – något som ger både säkra livsmedel och låg antibiotikaanvändning.

Tack vare ett långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler för växtodlingen så håller svenska livsmedel hög klass när det gäller till exempel bekämpningsmedelsrester.

Genom ditt aktiva val i butik och restaurang kan du främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan. Här ger vi dig de viktigaste argumenten!

 • Djur som har det bra

  Djur som har det bra

  Kor som går på sommarbete, suggor som alltid går lösa och grisar med knorr. Det är några av de saker du bidrar till när du dricker svensk ...

 • Livsmedel fria från salmonella

  Livsmedel fria från salmonella

  Den salmonellafrihet som finns i den svenska livsmedelsproduktionen gör att vi kan unna oss hemlagad majonnäs och smaka på sockerkaksmeten. ...

 • Friska djur ger säkra livsmedel

  Friska djur ger säkra livsmedel

  Tack vare sunda djurhållningssystem, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi en god djurhälsa hos lantbruksdjuren. ...

 • EUs lägsta antibiotikaanvändning

  EUs lägsta antibiotikaanvändning

  Hos svenska lantbruksdjur är det mycket ovanligt att hitta såväl MRSA som ESBL. Tack vare en sund djurhållning med friska djur har vi en ...

 • Sällan rester av bekämpningsmedel

  Sällan rester av bekämpningsmedel

  Svensk livsmedelsproduktion håller hög klass. Det är lika ovanligt att hitta halter av bekämpningsmedel över gränsvärdena i svensk ...

 • Tuffa gränsvärden för kadmium

  Att minska halterna av kadmium i våra baslivsmedel är av stor vikt. I Sverige har vi tuffa gränsvärden och fosforgödselmedel som håller en ...

 • Pressmeddelanden och debattartiklar från LRF

  En samling pressmeddelanden och debattartiklar från senaste året som belyser argument för svensk mat.Djur som har det ...

 • Biologisk mångfald

  Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för att bevara den biologiska mångfalden. Genom att välja svenskt bidrar du till ett öppet och ...

 • Växtnäring och övergödning

  Det svenska jordbruket har under lång tid arbetat för att nå en god växtnäringshushållning. Sverige har låga överskott av kväve i odlingen, ...

 • Klimatsmart svensk mat

  Genom en effektiv produktion med bland annat låga kväveöverskott, friska djur och klimatgaranterad mineralgödsel håller svensk ...