Få främmande ämnen i svensk mat

Svensk livsmedelsproduktion håller hög klass. Det är lika ovanligt att hitta halter av bekämpningsmedel över gränsvärdena i svensk konventionell produktion som det är i EUs ekologiska produktion.

  • Bekämpningsmedel ovanliga i svensk produktion

    Bekämpningsmedel innefattar både växtskyddsmedel, som framför allt används inom jordbruket, och biocidprodukter som främst används inom ...

  • Användning i andra EU-länder

    Användningen av växtskyddsmedel skiljer sig åt mycket inom Europa. Sverige och övriga nordiska länder har lägst användningen av ogräsmedel, ...

  • Läs mer

    EFSA, Scientific Report. The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food. The EFSA Journal ...