God omsorg ger friska djur

Tack vare sunda djurhållningssystem, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi en god djurhälsa hos lantbruksdjuren. Detta är givetvis till gagn för djuren, men det ger oss också säkra och trygga livsmedel.

 • Förebygga är bättre än att bota

  Sverige har en lång tradition av förebyggande arbete inom djurhälsoområdet. Genom sunda djurhållningssystem, förebyggande djurhälsovård och ...

 • Koll på Campylobacter

  Campylobacter är den bakterie som orsakar flest rapporter av mag-tarmsjukdomar hos människa i såväl Sverige som EU. I Sverige rapporteras ...

 • Verotoxinproducerande Escherichia coli

  VTEC står för verotoxinbildande stammar av bakterien Escherichia coli och är en allvarlig zoonos. Den svenska smittskyddslagen använder ...

 • Bäst i klassen – fria från BSE

  OIE (Världsorganisation för djurhälsa) förklarade Sverigefritt från BSE (galna ko-sjukan) i mitten av 2008. I och med konstaterandet ...

 • Sjukdomar från morfars tid

  Sverige utrotade sjukdomar som tuberkulos och brucellos hos nötkreatur redan på 1950-talet. Tyvärr är situationen inte lika gynnsam i ...

 • Läs mer

  Scientific Report of EFSA and ECDC. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne ...