Svenskt djurskydd är unikt

Kor som går på sommarbete, suggor som alltid går lösa och grisar med knorr. Det är några av de saker du bidrar till när du dricker svensk mjölk, köper svenskt kött och äter svensk ost!

 

 • Lång tradition av djuromsorg

  Lång tradition av djuromsorg

  Sverige har en lång tradition av djuromsorg och är det EU-land där djuren har det mest långtgående lagstadgade skyddet. Den svenska ...

 • Skillnader mellan Sverige och EU

  Skillnader mellan Sverige och EU

  Sverige har höga djurskyddskrav för samtliga djurslag. Viktiga exempel där Sverige skiljer sig från EUs lagstiftning är: Bedövning ...

 • Svenska kor får beta

  Svenska kor får beta

  Sverige är det enda land i världen där mjölkkor och nötkreatur över 6 månaders ålder har lagstadgad rätt att gå på bete (kravet omfattar ...

 • Grishållning i världsklass

  Grishållning i världsklass

  Den svenska suggan hålls lösgående under hela sitt liv. Inom EU är normen att suggan hålls fixerad i fixeringsbås under stor del av ...

 • Kastration av smågrisar

  Kastration av smågrisar

  Anledningen till att smågrisar kastreras är att köttet från könsmogna okastrerade hangrisar kan lukta och smaka illa. Eftersom grisarna ...

 • Vad gör andra länder?

  Även i andra länder kan det finnas nationell lagstiftning eller branschöverenskommelser som går över EUs minidirektiv. Dock är detta ...

 • Läs mer

  EFSA. 2012. Scientific Opinion on the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems. EFSA ...