Hållbar utveckling i livsmedelskedjan

LRF arbetar för ett hållbart jord- och skogsbruk. Våra idéer och tankar kring uthållig livsmedelsproduktion kan du ta del av i ett antal skrifter. 

I broschyren En trygg livsmedelsförsörjning globalt och i Sverige gör LRF ett försök att beskriva förutsättningarna för en trygg global livsmedelsförsörjning och svensk livsmedelsproduktion. Utmaningen att i framtiden försörja fler människor med mindre resurser väcker ett antal frågor.

LRF har också tagit fram sju olika skrivelser som behandlar olika aspekter på uthållig produktion. Här avhandlas ämnen som GMO, djurvälfärd, bekämpningsmedel och biologisk mångfald.

Läs även om hur LRF specifikt arbetar med hållbar utveckling inom ekologisk produktion.

 

Denna artikel har 1 Kommentarer