LRF bakom klimatmärkning av mat

I juni 2010 presenterades de första klimatcertifierade produkterna: mjölk, tomater och fisk, och nu finns färdiga klimatregler för de flesta livsmedelskategorier.  Initiativet till klimatcertifieringen har tagits av KRAV och LRFs dotterbolag Svenskt Sigill. Förslaget har skickats ut på en öppen remiss till intresserade inom livsmedelsektorn.

Matproduktionen står för drygt en femtedel av de växthusgaser vi släpper ut i Sverige. Grundprincipen för märkningen är att de produkter som uppfyller reglerna för klimatmärkningen är producerade på ett sätt som minskar utsläppen av klimatgaser jämfört med produkter som inte uppfyller reglerna.

Svenskt Sigill erbjuder en tilläggsmärkning till Sigill-märket för att visa att produkten är klimatcertifierad. KRAV integrerar klimatregler successivt i KRAV-märkningen.

Märkningen kommer inte att guida konsumenten till de minst klimatpåverkande produkterna, det vill säga att välja mellan exempelvis kött eller bönor. Märkningen presenterar istället de bästa klimatalternativen inom varje produktkategori.