Konsumenter vill veta var maten kommer ifrån

I stort sett alla undersökningar säger samma sak – svenska konsumenter vill veta var maten kommer ifrån. Man vill ha en tydlig ursprungsmärkning. Det handlar främst om kött och kyckling, men också om vegetabilier. På så sätt kan konsumenten själv göra ett aktivt val.

Det finns ett obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av frukt och grönt, nötkött, ägg och honung. Ursprungsmärkning av frukt och grönt ingår i EU:s handelsnormer.

I april 2015 kommer även obligatorisk ursprungsmärkning av gris-, lamm-, get- och fågelkött.

Obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fågel

Frågan om ursprungsmärkning av kött har diskuterats länge. Innan det svenska EU-inträdet fanns en obligatorisk ursprungsmärkning av kött. Den försvann 1995 på grund av att den stred mot den fria rörligheten av varor över gränserna. År 1995 enades dock branschen i Sverige om en frivillig märkning av kött och oblandade charkprodukter (exempelvis bacon och skinka).

BSE-krisen inom EU innebar att Ministerrådet beslöt att införa krav på ursprungsmärkning av nötkött. Sedan den 1 september 2000 ska nötkött i butik märkas med ursprung (fött, uppfött och slaktat). Kravet gäller bara för färskt och fryst helt, skivat och malet nötkött. Märkningskravet gäller inte inälvor och köttberedningar. Med köttberedningar menas att köttet har tillförts saltlake eller marinad, som rökt skinka eller korv.

I december 2013 röstade EU-kommissionen igenom nya regler för obligatorisk ursprungsmärkning av gris, lamm, get och fågel. Köttet måste märkas med var djuret är uppfött och slaktat. Med uppfött menas ett land där djuret har tillbringat en stor del av sitt liv. Gris, get/lamm och fågel har alla olika långa tider för vad som menas med uppfött.

Om minimumtiden för uppfödning inte uppfylls anges antingen att köttet kommer från djur som är uppfödda i flera medlemsstater i EU eller så anges en lista över medlemsstater eller tredjeländer där djuret fötts upp. Om djuret har importerats från ett icke EU-land måste detta framgå. För köttfärs gäller i princip märkning på EU/icke EU nivå.

Termen Ursprung får endast användas på kött som har fötts, fötts upp och slaktats i samma land. Reglerna träder i kraft i 1 april 2015.

Frivilliga märkningarSvenskt Kött-märketPå initiativ av LRF tog de fyra stora dagligvarukedjorna, samt kött- och charkbranschen beslut om en frivilligmärkning av svenska charkprodukter. Satsningen kallas Märkeslyftet och märkningen ägs av Svenskt Kött. Sedan juni 2011 finns det charkprodukter märkta med Svenskt Kött i butikshyllorna.

Svensk fågelI väntan på att handeln ska införa en tydlig ursprungsmärkning på allt kött tog de svenska kycklinguppfödarna saken i egna händer. Den 1 januari 2006 införde branschorganisationen Svensk Fågel en frivillig ursprungs- och kvalitetsmärkning av i princip allt svenskt fågelkött (Svensk Fågel representerar 98 procent av de svenska kycklinguppfödarna).

Ursprungsmärkning garanterar att kycklingen eller kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige samt följer de krav och regler som branschen antagit.

Märkning av ägg

Krav på märkning av ägg som säljs i butik infördes i januari 2004. Varje ägg ska stämplas med ursprungsland med två bokstäver, exempelvis se (Sverige), fi (Finland) och så vidare. På ägget ska också produktionssätt anges, det vill säga bur, frigående inomhus respektive utomhus eller ekologiskt. Bakgrunden var kravet på förbättrat djurskydd för höns.