Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke på mat och blommor

Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att råvarorna och blommorna som bär märket har producerats på svenska kontrollerade gårdar och i odlingar som lever upp till höga krav på säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar och öppna svenska landskap. Svenskt Sigill är ett dotterbolag till LRF.

Grunden i Svenskt Sigill är en uppsättning regler som gården/odlingen måste följa för att kunna sälja sina varor under märket Svenskt Sigill. Att allt gått rätt till granskas av ett fristående kontrollföretag. Svenskt Sigill är inte bara ett märke, utan en långsiktig satsning för att driva utvecklingen av det svenska jordbruket och odlingen mot ökad hållbarhet.

Vi arbetar målmedvetet för ett livskraftigt svenskt jordbruk. Du kan hjälpa till genom att köpa produkter märkta med Svenskt Sigill.

Läs mer på Svenskt Sigills webbplats.

Läs mer om mat och klimat