Att ställa krav vid upphandling

Jobbar du med offentlig upphandling? Läs LRFs handledning Ställ krav!
Jobbar du med offentlig upphandling? Läs LRFs handledning Ställ krav!

Att ställa miljö- och djurskyddskrav vid livsmedelsupphandling borde vara en självklarhet för samtliga kommuner. Tyvärr finns det fortfarande en vanföreställning hos många om att offentlig upphandling bara handlar om lägsta pris och inte om kvalitet. Det är fel.

Vad offentlig upphandling handlar om är rätt kvalitet till rätt pris. LRF har gett ut handledningen ”Ställ krav” som alla som jobbar med offentlig upphandling kan ha nytta av.
 
Det är nu läge för att få kommunerna att köpa högkvalitativa, svenska livsmedel. Opinionen är positiv och kvaliteten på skolmat och mat på äldreboenden debatteras och diskuteras i många olika medier, allt från debattsidorna på våra stora dagstidningar till TV-program.
 
LRFs handledning ”Ställ krav” inriktar sig på kommunernas roll, men eftersom landstingen fungerar på liknande sätt och dessutom är en stor livsmedelskonsument genom sjukhusen kan handledningen användas även för landstingen.