Höga krav på fågelns uppväxtmiljö

Foto: Svensk Fågel/Sven Persson
Foto: Svensk Fågel/Sven Persson

Vi äter kyckling som aldrig förr. Och vi låter oss inspireras av främmande kulturers spännande recept och tillagningsformer. Att kyckling är populärt är lätt att förstå. Kycklingens kött är gott, nyttigt, lättlagat och klimatsmart.

Svenska kycklingar anslutna till Svensk Fågel föds upp enligt ett unikt djuromsorgsprogram som är godkänd av Jordbruksverket och som ställer strängare krav än djurskyddslagen.

Kycklingarna går fritt på en bädd av kutterspån eller halm i stora, luftiga stallar. Alla kycklingstallar godkänns av en oberoende kontrollant, som granskar att stallet och bonden uppfyller de tuffa kraven i djuromsorgsprogrammet.

Programmet har även varit en förebild för EU:s nya djurskyddsdirektiv, även om de inte är lika tuffa som de svenska kraven.

Blågul symbol på svensk fågel

Svenska kycklingar har en annan fördel eftersom svenska uppfödare ligger i världstopp på att föda upp kycklingar fria från salmonella. Är du osäker på kycklingens ursprungsland kan du alltid titta efter den blågula symbolen. 

För att få använda symbolen måste dels uppfödningen av kycklingen eller kalkonen följa kraven som ställs i djuromsorgsprogrammet, dels vara kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Kvalitet i form av livsmedelssäkerhet och djurskydd är viktiga beståndsdelar i en god måltid.