Uppfödning av lamm en verksamhet som ökar

Trots att allt fler svenska bönder satsar på uppfödning av lamm räcker inte produktionen av svenskt lammkött till för att motsvara efterfrågan. Cirka 70 procent av allt lamm som svenskarna äter är importerat.

Det finns ungefär 9 500 får- och lammbesättningar i Sverige och medelstorleken på dem är 31 vuxna djur. Besättningarna ökar i såväl antal som storlek. Efterfrågan på lammkött är stor, under nio månader av årets tolv är det större efterfrågan än utbud

Svenskt lammkött har många mervärden. En stor del av uppfödningen är betesbaserad vilket gör svenskt lammkött till ett miljömässigt bra val eftersom fåren håller våra hagmarker öppna och bidrar till en biologisk mångfald. De lamm som produceras under vintermånaderna föds oftast upp inomhus, medan lamm som föds upp under den varma delen av året föds upp på bete.

När du väljer lammkött från Sverige kan du vara säker på att djuren växer upp under goda förhållanden, det svenska djurskyddet hör till de strängaste i världen.

Läs mer om LRFs arbete med kött- och lammproduktion på LRF Kötts sida.

För mer information, kontakta:
Erica Lindberg, 08-787 51 74
erica.lindberg@lrf.se