Svenskt nötkött håller landskapen öppna

I dag svarar köttraserna för cirka 35 procent av den totala nötköttsproduktionen. Mjölkkorna svarar för omkring 25 procent och resten kommer från ungnöt av mjölkras. Ett världsledande djurskydd, hög livsmedelssäkerhet och kornas bidrag till öppna landskap och biologisk mångfald är starka skäl att välja svenskt nötkött.

Nötkött från mjölkkor går i huvudsak till köttfärs (som svarar för cirka 30 procent av allt nötkött som konsumeras i Sverige). När det gäller nötköttets ätkvalitet har rasen mindre betydelse, viktigare är att djuren är slaktmogna (rätt vikt, muskel - och fettansättning) och köttets hantering före och efter slakt.

Mörningstiden är av särskild betydelse för ätkvaliteten. Vid kort lagringstid kan kött från en del djur ha lägre mörhet. Genom att lagra köttet i vacuumförpackning minst en vecka och helst två minskar variationen.

Nötkött är ursprungsmärkt

Nötköttskonsumtionen har ökat starkt under många år. Konsumtionen har stagnerat något de senaste åren och ligger på cirka 25 kg/person och år.

En bidragande orsak till den ökande konsumtionen har förutom ett starkt konsumentförtroende varit sänkta priser genom ett stort importtryck. Länder som Irland och Tyskland dumpar sitt köttöverskott på den svenska marknaden.

Titta på ursprungsmärkningen så ser du om djuret är uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Konsumenterna väljer i hög grad svenskt nötkött i butik medan stora mängder importkött gå till storkök, restauranger och förädlingsindustrin.

Läs mer om LRFs arbete med köttproduktion på LRF Kötts sida.