Spannmål är vår viktigaste basråvara

Spannmål är ett samlingsnam för sädesslagen och hör till våra vanligaste och viktigaste råvaror för livsmedel och för foder till djuren. De vanligaste sädesslagen som odlas i Sverige är vete, korn, havre, råg och rågvete. Som spannmål räknas också majs, ris och hirs.

Vete är vårt vanligaste och mest allsidiga sädesslag. I kärnan finns proteinet gluten. Gluten är elastiskt och viktigt för mjölets bakninsförmåga eftersom det gör att brödet kan jäsa och bli luftigt och mjukt inuti. Pasta och mannagryn tillverkas av en särskild sorts vete, durumvete.

Råg började odlas i Sverige redan under järnåldern. Rågen klarar att anpassa sig också till mark som annars är svårodlad. Ända fram till 1930-talet var det vårt viktigaste brödsädesslag. Av rågmjölet bakar man mörkt bröd. Rågkärnan innehåller mindre protein (gluten) än vetekärnan så rågbrödet blir inte lika poröst som vetebrödet.

Korn är antagligen vår allra äldsta kulturväxt, det finns till och med fynd från stenåldern. Numera odlas korn framför allt till djurfoder, men det ger också malt för öltillverkning samt korngryn. Korngryn är hela korn som klipps i mindre bitar. Det kan kokas som ris eller användas till gröt och i brödbak.

Havre innehåller inget gluten. Däremot finns det mera fett inuti och mera skal utanpå havrekärnan än de andra sädesslagens kärnor. Det används mest till djurfoder, inte minst till hästar, medan en mindre del går till havrekli och gryn.

Majs är ett ettårigt gräs som kan bli upp till sex meter högt. Det finns hundratals sorter men i Sverige begränsar klimatet odlingen av både foder- och sockermajs. Plantorna kräver mycket värme och tål inte frost.

Rågvete är, precis som det låter, en korsning mellan råg och vete. Rågvetet passar på nästan alla slags jordar och används främst till djurfoder.

Är du företagare inom de gröna näringarna? Läs mer om vad LRF gör inom växtodling.

För mer information, kontakta:
Kjell Ivarsson, 08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se