Medlem i LRF

Vi är fler än 171 000 medlemmar som jobbar hårt för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden. Styrkan i det arbetet är att vi är många. Tillsammans driver vi, som enda organisation, landsbygdens frågor.

De gröna näringarna svarar för närmare 8 procent av jobben och BNP i Sverige. Då räknar man hela kedjan, från de olika verksamheter som bedrivs på gårdarna till efterföljande led i livsmedels- och skogsindustrin. Det finns stora möjligheter att den siffran kan öka. Vi kraftsamlar nu för att ta vara på landsbygdens alla möjligheter.

Men vi behöver vara många som hjälps åt på olika sätt. Det är viktigt när vi vill stärka självkänslan och framtidstron hos människor och företagare som lever och verkar på landsbygden. Och det är viktigt när vi vill styra mot en framtid där unga människor väljer att bo på landet.

Ditt medlemskap bidrar till vår styrka i arbetet för landsbygdens utveckling.

Läs mer om medlemskapet i pdf-versionen av broschyren "Samarbete på riktigt".

Bli medlem i dag, här ansöker du.