Medlemsansökan

Att vara medlem i LRF ger dig en rad förmåner redan från första dagen. Avgiften för medlemsskapet varierar, till exempel beroende på om du äger eller brukar mark. Är någon annan i din familj redan medlem så kostar det bara 260 kronor per år. Alla avgifter hittar du i kolumnen till vänster.

2015 inför LRF en ny avgiftsmodell där tre kriterier kommer att avgöra den rörliga avgiften: Åkerareal, skogsareal och omsättning. Läs mer på lrf.se/lrf2015.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om medlemskap. Uppgifter markerade med * måste fyllas i för att din ansökan ska kunna skickas till oss.

* Namn:
* Personnummer:
* Bostadsadress:
* Postnummer:
* Postadress:
Telefon: (inkl. riktnummer)
Mobiltelefon:
E-postadress:
Är någon annan*på din adress redan
medlem - ange namn och personnummer
Ägd åkerareal (ha):
Brukad areal totalt åker (ha):
Skog (ha):
  
Nedanstående personer* ansöker också om medlemskap i LRF.
Namn:
Personnummer:
Namn:
Personnummer:
  
Övriga kommentarer:
  
Var hittade du informationen om medlemskap?

Tidning som jag såg annonsen i:
  
Värvad av: (person- eller medlemsnummer)
Kampanjkod och eventuell premie:
  
De uppgifter du lämnar kommer att sparas och användas internt inom LRF (PuL 1998:204).