Medlemsansökan

Att vara medlem i LRF ger dig en rad förmåner redan från första dagen. Avgiften för medlemskapet varierar, till exempel beroende på om du äger eller brukar mark. Är någon annan i din familj redan medlem så kostar det bara 260 kronor per år. Alla avgifter hittar du i kolumnen till vänster.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om medlemskap. Uppgifter markerade med * måste fyllas i för att din ansökan ska kunna skickas till oss.

* Namn:
* Personnummer:
Telefon: (inkl. riktnummer)
Mobiltelefon:
Är någon annan på din adress redan medlem – ange namn och personnummer
 
  
Ägd åkerareal (ha):
Brukad areal totalt åker (ha):
Skog (ha):
  
Nedanstående personer på min adress ansöker också om medlemskap i LRF. 
Namn:
Personnummer:
Namn:
Personnummer:
  
  
Värvad av: (person-, medlems eller ombudsnummer)
Ev. premier och kampanjkod
  
De uppgifter du lämnar kommer att sparas och användas internt inom LRF (PuL 1998:204).