Medlemsavgifter

2015 inför LRF en ny avgiftsmodell där tre kriterier kommer att avgöra den rörliga avgiften: Åkerareal, skogsareal och omsättning. Läs mer på lrf.se/lrf2015

Detta är 2014 års avgifter: 

LantbruksmedlemÄger eller brukar mer än 5 hektar åker eller mer än 25 hektar skog.

Serviceavgift areal
Fast serviceavgift: 1 300 kr, plus moms.
Ideell medlemsavgift: 260 kr.

Åker 1–600 hektar: 13:50 kr per hektar, plus moms.
Skog 1–800 hektar: 4 kr per hektar, plus moms.
För skog i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg samt Värmlands län: 2:50 kr per hektar, plus moms.
Fjällnära skog: 0 kr

Årsavgiften är maximerad till 5 000 kr plus moms. Både den fasta och den
rörliga serviceavgiften är avdragsgill.

LandsbygdsmedlemÄger eller brukar upp till 5 hektar åker och upp till 25 hektar skog.
Ideell medlemsavgift: 260 kr.
Fast serviceavgift: 940 kr, plus moms.

PersonmedlemVarken äger eller brukar jord eller skog.
Ideell medlemsavgift: 260 kr.
Fast serviceavgift: 740 kr.

Familjemedlem

Som familjemedlem räknas till exempel make, maka, sambo, syskon, barn, förälder, kompanjon eller anställd till lantbruksmedlem, landsbygdsmedlem eller personmedlem. Familjemedlemmar har tillgång till de flesta medlemsförmåner, dock inte tidningen Land med Land Lantbruk och Land Skogsland.

Ideell medlemsavgift: 260 kr.

Under 28 år eller studerande

(ej i kombination med familjemedlem)

Ideell medlemsavgift: 260 kr.
Fast serviceavgift: 100 kr.

För mer information om medlemsavgifterna i LRF, ring Medlemsservice, 020-44 44 33.