LRF nära dig

LRF jobbar hårt för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden. Styrkan i det arbetet är att vi är många. Tillsammans driver vi, som enda organisation, landsbygdens frågor.

Vi kraftsamlar nu för att ta vara på landsbygdens alla möjligheter. Men vi behöver vara många som hjälps åt på olika sätt. Det är viktigt när vi vill stärka självkänslan och framtidstron hos människor och företagare som lever och verkar på landsbygden. Och det är viktigt när vi vill styra mot en framtid där unga människor väljer att bo på landet.

LRF har 1 159 lokalavdelningar över hela landet. Lokalavdelningen är navet i LRF - en mötesplats för erfarenhetsutbyte där vi jobbar tillsammans för att skapa utveckling för de gröna näringarna i bygden.

Ditt medlemskap bidrar till vår styrka i arbetet för landsbygdens utveckling!