Stödgrupper

Stödgrupper underlättar arbetet vid strömavbrott. När stormarna Gudrun och Per drog fram över Sydsverige (år 2005 och 2007) var det på ett sätt tur att det blåste i de områden där LRFs stödgrupper och Eon redan hade ett väl fungerande samarbete.

Enligt Eon kom strömmen tillbaka 2-3 veckor snabbare hos deras kunder tack vare LRF.  Idag ingår även Skanova fullt ut i Stödgruppsarbetet och Maskinringen Höglandet hanterar löner, försäkringar och övrig administration.

En stödgrupp är organiserad på kommunal nivå via en stödgruppsledare, oftast någon i LRFs kommungrupp. Stödgruppsledaren har kontaktuppgifter till 5-10 personer i varje socken. Tillsammans bildar de LRFs stödgrupp.

Vid en större störning i el/telenätet tar Eon/Skanova kontakt med stödgruppsledaren i berörda kommuner, som i sin tur samlar ihop sina styrkor i de socknar där störningen uppkommit. De arbeten som stödgruppen utför är till exempel upparbetning av nedfallna träd, snöplogning, utkörning av reservelverk, vägvisning och hantlangning till reparatörerna.

Du som är medlem i LRF vet vad vi talar om. Du som inte är det – läs mer om medlemskapet här eller ansök direkt.

För ytterligare information kontakta
Anders Drottja
Krisberedskapsansvarig
Telefon 08-787 50 10
anders.drottja@lrf.se