För dig som är företagare

Birgit Niva vid skylten "Bo på Lantgård". Nivagården, Korpikylä.
Birgit Niva vid skylten "Bo på Lantgård". Nivagården, Korpikylä.

Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är många och kommer att öka. Vi bönder är populära och det är fler och fler som efterfrågar våra produkter och tjänster. Men det är inte alltid så lätt att veta vad man ska satsa på. Ska man utveckla sitt befintliga företag eller satsa på ett nytt affärsområde? Vad efterfrågas och vad är jag duktig på?

LRF är Sveriges största småföretagarorganisation med 170 000 medlemmar. Tillsammans driver vi 90 000 företag med i snitt drivs 3,7 - 6,4 verksamheter per gård. Med detta som bakgrund satsar LRF stort på företags- och företagarutveckling. Utifrån vad medlemmar och omvärlden efterfrågar tar LRF fram företagsutvecklingserbjudanden inom flera olika områden. Du kan läsa mer om detta på LRFs Medlemsnät.

Lycka till med företagandet!