LRF arbetar för en tryggare och säkrare arbetsmiljö

Jordbruket och skogsbruket är fortfarande överrepresenterat i jämförelse med övriga näringar när det gäller dödsolyckor i arbetet, olycksfall och förslitningsskador. Färre olyckor och arbetsskador bidrar till en förbättrad ekonomi för det enskilda företaget och för lantbrukssektorn i stort.

Genom ett förebyggande arbete, lokalt och centralt, arbetar LRF för en tryggare och säkrare arbetsmiljö för landsbygdens företagare. 

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Säkert bondförnuft.

Medlemsnätet finns ytterligare information om
• Arbetsmiljöutvecklare
• Barnsäkerhet
• Dokument om arbetsmiljö
• Fråga om arbetsmiljö
• Företagshälsovård
• Nyhetsbrev Arbetsmiljö - Omsorg
• Säkerhet i skogen

För mer information, kontakta:
Anders Danielson, 070-622 20 87 
anders.danielson@lrf.se