Integration i de gröna näringarna

LRF stöttar integration – grön mångfald – där fler nya svenskar ska se möjligheterna till arbete och entreprenörskap i de gröna näringarna. Dessutom vill LRF visa på de marknadsmöjligheter som öppnar sig för medlemmarna i och med att Sverige blir mer mångkulturellt med nya matvanor och konsumtionsmönster.

Idag importeras många produkter för att möta utlandsfödda konsumenters behov. En del av de importerade produkterna kan ersättas av inhemsk produktion. Här finns flera nya affärsmöjligheter för både svenska producenter och för utlandsfödda svenskar som vill starta företag i näringen.

LRF har bland annat initierat utbildningen Grön framtid för att öka kontaktytorna mellan utlandsfödda svenskar och företagare inom de gröna näringarna. Det finns ett behov av fler företagare – en viktig faktor även för landsbygdens utvecklingen.