Kompetensutveckling inom landsbygdsföretagande

För dig som är intresserad av utvecklas som företagare på landsbygden finns ett stort utbud av utbildningsmöjligheter. Engagerade och framsynta förtroendevalda är också en viktig nyckel till framgång för den gröna näringen och även inom det området erbjuder LRF en rad olika utbildningar.

Här nedan och i menyn till vänster kan du se det aktuella utbudet av LRFs utbildningar i samarbete med olika partners.

Vårens Entreprenadkurser