LRF påverkar

En viktig uppgift för LRF är att verka för så goda näringspolitiska villkor som möjligt för sina medlemmar. LRF har lång tradition av att arbeta med politisk påverkan och har ett stort antal näringspolitiska experter med hög kompetens och brett kontaktnät inom politik, näringsliv och organisationer.

LRFs förtroendevalda är också en stor tillgång. Genom förtroendevalda och tjänstemän kan LRF lyfta fram de gröna näringarna och påverka beslutsfattare på olika nivåer: kommunalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. Denna bredd är en styrka i LRFs påverkansarbete.