Påverka där du bor

Förtroendevald – ett sätt att påverka och vara delaktig


De förtroendevalda i LRF är organisationens ryggrad och själ. Som förtroendevald har du möjlighet att påverka och förbättra, både de gröna näringarna som helhet och LRF som organisation.

Att inspirera medlemmarna att utveckla sin verksamhet och sitt företag ingår också i uppgiften som förtroendevald. Totalt har LRF 8 500 förtroendevalda, som tillsammans jobbar för att förändra.

Som förtroendevald kan man sitta i styrelsen i en lokalavdelning där man jobbar för den lokala bygden, i en kommungrupp där man jobbar för de lokala näringspolitiska villkoren eller vara med i styrelsen på regional eller nationell nivå, där man jobbar på ett mer övergripande sätt för de gröna näringarna.

Om du har frågor som du brinner för så ska du engagera dig som förtroendevald. Du får då möjligheter att jobba för att uppnå dina mål, och förändra och förbättra villkoren för de gröna näringarna och alla som jobbar där.

LRFs lokalavdelning är en viktig träffpunkt för både sociala aktiviteter och diskussioner om vad som händer lokalt. Om man håller ihop och jobbar tillsammans för de saker man vill uppnå så kan man nå långt