Stor efterfrågan på skog

Priset på skogsmark stiger kraftigt, visar LRF Konsults genomgång för det första halvåret 2010.
Priset på skogsmark stiger kraftigt, visar LRF Konsults genomgång för det första halvåret 2010.

Priset på skog fortsätter att stiga. Snittpriset har ökat med 7 procent under årets sex första månader och är nu 387kr/m3 sk. Det visar LRF Konsults nya genomgång av skogsmarkspriserna för det första halvåret 2010.

– Ett uppdämt behov på marknaden, stor efterfrågan och bra betalt för skogsråvara ligger bakom uppgången. Den långa och kalla vintern fördröjde säljstarten med ett par månader och förstärkte därmed efterfrågan, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare på LRF Konsult.

I norra Sverige har priset på skog stabiliserats, vilket är logiskt efter de senaste årens kraftiga uppgång. I övriga landet har priserna i snitt gått upp mellan 7 och 12procent.

Många fastigheter till salu

– Utbudet av fastigheter till salu har slagit rekord. I juni hade LRF Konsult över 444 fastigheter till försäljning samtidigt. Det är 24 procent fler än tidigare års toppnotering. Trenden är tydlig med allt mer differentierade priser. Obebyggda skogsfastigheter med höga virkesförråd betingar högst pris och flest anbud. Objekt med mycket byggnader långt från tätorter är mer svårsålda. Därtill har bankerna haft en stramare attityd, med stort fokus på låntagarens kommande kassaflöde, säger Carl-Johan Jürss.

Det är framför allt de som redan är skogsägare som köper mer skog, och att en allt större del av skogen ägs av personer som bor på annan ort. Fortfarande är det eget kapital som finansierar majoriteten av köpen, men det låga ränteläget har bidragit till ökad lånefinansiering.

– Majoriteten av dem som säljer gör det som ett led i ett generationsskifte. Hög ålder och avsaknad av en generation som kan eller vill ta över är de vanligaste skälen till att man vill sälja. Den som köper får å andra sidan en stabil och långsiktig kapitalplacering. Skogsinnehav är ett smart långsiktigt placeringsalternativ och det är viktigt för prisutvecklingen, säger Carl-Johan Jürss, LRF Konsult.

Läs mer om skogspriser och ladda ner tabeller och diagram på LRF Konsults webbplats.